Januari- 28, 2020

De theorie van meerdere intelligenties

Volgens de theorie van meerdere intelligenties, ontwikkeld door Howard Gardner in 1983, zijn er acht soorten intelligenties:

- Logicomathematic intelligentie combineert het vermogen om wiskundige en wetenschappelijke problemen op te lossen, te meten, te gebruiken en op te lossen.

- Space intelligence stelt ons in staat om ons, mentaal en in drie dimensies, te vertegenwoordigen.

- Interpersoonlijke (of sociale) intelligentie stelt u in staat om te handelen en reageren met anderen op een correcte en passende manier, om de verschillen en nuances van het temperament, het karakter en de motivaties van de mensen om u heen te voelen.

- De lichaamsintelligentie (of kinesthetisch) is het vermogen om iemands lichaam te gebruiken om een ​​idee of gevoel uit te drukken, om een ​​activiteit uit te voeren of om te creëren.

- Verbo-linguïstische intelligentie is het vermogen om met woorden te denken en om complexe ideeën via taal uit te drukken of te begrijpen.

- Intrapersoonlijke intelligentie is het vermogen om je eigen emoties, behoeften en verlangens te ontcijferen.

- De muzikale intelligentie is de instelling om ritmes, geluiden en melodieën te produceren, waarderen, herkennen en begrijpen.

- De naturalistische intelligentie classificeert, discrimineert, erkent en gebruikt kennis over de natuurlijke omgeving, dieren, planten of mineralen.Leervoorkeuren - Meervoudige Intelligentie (Gardner) (Januari- 2020)