September 25, 2020

Adopteer een kind: wat zijn de deadlines?

Voor het plezier:

Negen maanden maximaal van de applicatie. Accreditatie wordt verleend voor 5 jaar, maar de aanvraag vooradoptie moet elk jaar worden vernieuwd.

Voor de plaatsing van dekind :

Zodra de goedkeuring is verkregen, dekind kan worden ondergebracht binnen een periode van enkele maanden tot 2 of zelfs 4 jaar. Deze vertraging kan korter zijn als dekind komt uit het buitenland In feite kunnen de adoptieouders rechtstreeks naar het land van herkomst van dekind om het volgens de lokale wetgeving te adopteren.

Voor een oordeel vanadoptie :

Het zal worden uitgesproken binnen een minimumperiode van zes maanden na ontvangst van dekind. Om dit vonnis te verkrijgen, moet een aanvraag worden ingediend bij de rechtbank van zijn huis. deadoptie wordt herkend zodra het vonnis vanadoptie wordt uitgesproken.
dekind verwerft de nationaliteit en de naam van de adoptieouders (als hij een buitenlander is, kan hij ook zijn naam wijzigen).
Als de geadopteerde in het buitenland is geboren, wordt de beslissing opgenomen in de registers van de centrale dienst burgerlijke stand van het ministerie van Buitenlandse Zaken.Climate Education is Screwed Up! (September 2020)